HY & HUS

Tillsammans för patientens bästa

Vi finns till för att tillsammans förbättra människors hälsa

Vetenskap och utbildning är kärnan i vårt samarbete. Med hjälp av högklassig forskning lär vi oss förstå orsaken till sjukdomar, utveckla nya metoder för att identifiera sjukdomar samt både hitta och ge bättre vård till patienterna. Kunskap som grundar sig på de nyaste forskningsresultaten utgör också basen i utbildningen av nya generationer högkvalificerade proffs inom hälso- och sjukvård.

Vi utgör den mest specialiserade medicinska enheten och vi erbjuder den mest omfattande utbildningen. Rötterna till vårt partnerskap och arvet från Helsingfors universitetssjukhus sträcker sig ända till slutet av 1800-talet. Under resans gång har vi genomfört betydelsefullt arbete för att reformera den proaktiva hälso- och sjukvården, för att utveckla sjukhusvården, för att garantera patientsäkerheten samt för att förbättra den individuella livskvaliteten på ett övergripande sätt.

Den finländska medicinska forskningen och vården är redan nu internationellt sett i topp, men vi fortsätter vårt engagerade utvecklingsarbete. Forskning och undervisning som genomförs i dag ger bättre vård och hälsa i morgon.

Därför är Helsingfors universitet och HUS tillsammans.