Vetenskapsområden

Medicinska fakulteten discipliner efter enhet och avdelningan.

Medicinska fakulteten är indelad i tre enheter: Clinicum, Medicum och forskningsprogramenheten. Clinicum och Medicum har avdelningar. Avdelningarna å sin sida ansvarar för olika ämnen.

Clinicum

Clinicum omfattar de kliniska avdelningarna, avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar och avdelningen för folkhälsovetenskap.

Forsk­nings­pro­gram­en­he­ten

Medicinska fakultetens forskningsprogramenhet är ett samfund för högklassig forskning. Ett internationellt vetenskapligt råd bedömer och väljer ut forskningsprogram och deras forskningsgrupper genom konkurrensutsatt ansökningsförfarande med 4–6 års mellanrum.

Forskningsprogramenheten

Forskningsprogram 2019–2025:

Hitta en forskare eller expert