Avdelningen för patologi

Patologi är läran om sjukdomar. Medicine och odontologie studerande får grundundervisning i läroämnet. Undervisningen börjar i slutet av årskurs två och fortsätter till årskurs fyra. Patologi är det största av de klinisk-teoretiska vetenskapsområdena. Det är också möjligt att specialisera sig i patologi.
Forskning

Det patologiska forskningsområdet studerar orsaker och mekanismer bakom sjukdomar och utvecklar nya morfologiska och molekylärbiologiska diagnostiska metoder.  Den patologiska forskningen på Haartmansgatan 3 fokuserar starkt på cancer- och neuropatologi.

Även HUSLAB:s laboratorium för patologi, ett av de största patologiska laboratorierna i Europa, finns på Haartmansgatan 3. Samarbetet med laboratoriet ger optimala ramar för translationell forskning, som syftar till att utveckla nya diagnostiska metoder utifrån grundläggande patologisk forskning.

Huvudsakliga forskningsområden:

  • nya tumörmarkörer och utnyttjande av dessa vid cancerdiagnostik
  • cancerns uppkomst och spridningsmekanismer
  • rörligheten hos normala maligna celler
  • tumörer och angiogenes
  • hjärnsjukdomar (neurodegenerativa)
  • muskelsjukdomar och återhämtning från muskelskador
  • kromosomförändringar och mutationer vid cancer
  • signalöverföring i normala och maligna celler

Publikationer

Kontaktupgifter

Chef

professor Olli Carpen

olli.carpen@helsinki.fi

PB 21 (Haartmansgatan 3)

00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)

00014 Helsingfors universitet