Avdelningen för patologi
Patologi är läran om sjukdomar. Medicine och odontologie studerande får grundundervisning i läroämnet. Undervisningen börjar i slutet av årskurs två och fortsätter till årskurs fyra. Patologi är det största av de klinisk-teoretiska vetenskapsområdena. Det är också möjligt att specialisera sig i patologi.
Forskning

Tutkimusalana patologia keskittyy sairauksien syiden ja mekanismien selvittämiseen ja uusien morfologisten ja molekyylibiologisten diagnostisten menetelmien kehittämiseen. Haartmaninkatu 3:n patologialla tehdään vahvaa syöpä- ja neuropatologian tutkimusta.

Haartmaninkatu 3:n kiinteistössä toimii myös HUSLABin patologian laboratorio, joka on yksi Euroopan suurimmista patologian diagnostisista laboratorioista. Yhteistyö laboratorion kanssa tarjoaa optimaaliset puitteet translationaaliselle tutkimukselle, jossa patologian omaa perustutkimusta pyritään kehittämään uusiksi diagnostisiksi menetelmiksi.

Patologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • uudet kasvainmerkkiaineet ja niiden hyväksikäyttö syöpädiagnostiikassa
  • syövän synty ja leviämismekanismit
  • normaalien malignien solujen liikkuminen
  • kasvaimet ja angiogeneesi
  • aivosairaudet (neurodegeneratiiviset)
  • lihassairaudet ja lihasvamman paraneminen
  • kromosomimuutokset ja mutaatiot syövissä
  • signaalin siirto normaaleissa ja maligneissa soluissa.

Julkaisut

Kontaktupgifter

Chef

professor Olli Carpen
olli.carpen@helsinki.fi
PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 21 (Haartmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet