Avdelningen för kirurgi

Avdelningen för kirurgi ansvarar för grundutbildningen i kirurgi vid Medicinska fakulteten. Undervisningen omfattar allmän och gastroenterologisk kirurgi, ortopedi och traumatologi, handkirurgi, hjärt- och thoraxkirurgi, blodkärlskirurgi, plastikkirurgi, urologi och fysiatri. Avdelningen har en intensiv forskningsverksamhet och ansvarar för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen i kirurgi.

Avdelningen för kirurgi finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) lokaler i Mejlans, Tölö, Jorv och Peijas sjukhus och i Mejlans triangelsjukhus. Avdelningen för kirurgi har också ett smidigt samarbete med HNS, som utöver sjukvårdsdistriktets egna vårdansvar också har det nationella vårdansvaret i transplantationskirurgi. Också plastikkirurgin har riksomfattande centraliserade uppgifter, till exempel svåra brännskador, läppspalt och gomspalt, kraniofacial kirurgi och könskorrigerande kirurgi.

Den svenskspråkiga undervisningsenheten vid Avdelningen för kirurgi ansvarar nationellt för grundutbildningen i kirurgi på svenska.
Utbildning

De fördjupade studierna är en del av grundstudierna i medicin. Vid Avdelningen för kirurgi är det möjligt att genomföra de fördjupade studierna både som forskningsprojekt och studieprojekt. Forskningsprojekten presenteras årligen. För många studerande är forskningsprojektet ofta ett första steg för deras doktorsavhandling.

De fördjupade studierna i studieprojektform är en helhet som genomförs under en termin och där man går igenom olika delområden inom kirurgi. Ett skriftligt examensarbete ingår i båda alternativen.

Forsk­ning

Avdelningen för kirurgi har starka forskningstraditioner. Alla specialområden har aktiv forskningsverksamhet. Årligen publiceras i genomsnitt cirka 400 medicinska publikationer under klinikens namn och merparten i högklassiga internationella tidskrifter.

Största delen av forskningen bedrivs i forskningsgrupper med doktorsavhandling som målsättning. Till forskningsgrupper kan man söka redan under grundstudierna. Forskarutbildningen är en god grund inte bara för forskarkarriären utan även i läkaryrket eller andra arbetsuppgifter i samhällets eller näringslivets tjänst. Grundforskning bedrivs i huvudsak i Biomedicums lokaler vid Helsingfors universitet och tillämpad klinisk forskning vid sjukhuset.

Om du är intresserad av forskning, kontakta koordinatorn för forskningsverksamheten eller direkt kontaktpersonerna för forskningsprojekten.

Publikationer

För den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen inom kirurgins olika delområden ansvarar de olika ämnesområdenas ansvariga lärare.

Enheter
  • Gastroenterologisk kirurgi
  • Handkirurgi
  • Ortopedi och traumatologi
  • Plastikkirurgi
  • Mun- och käkkirurgi
  • Hjärt- och thoraxkirurgi
  • Urologi
  • Blodkärlskirurgi
  • Allmän kirurgi
Kontaktuppgifter

Chef

professor Pauli Puolakkainen
pauli.puolakkainen@hus.fi

Bi­trä­dan­de chef

professor Virve Koljonen
virve.koljonen@helsinki.fi

An­sva­ri­ga lä­ra­re

Gastroenterologisk kirurgi
Prof. Pauli Puolakkainen, pauli.puolakkainen@hus.fi
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi
Stenbäcksgatan 9A, PB 440
000290 HUS
tfn: 050 427 1410

Handkirurgi
Dos. Nina Lindfors, nina.c.lindfors@hus.fi
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, PB 266
000290 HUS
tfn: 050 427 0845 

Ortopedi och traumatologi
Prof. Ilkka Helenius, ilkka.helenius@helsinki.fi 
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, PB 266
000290 HUS
tfn: 050 442 2881

Plastikkirurgi
Prof. Virve Koljonen, virve.koljonen@hus.fi 
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Parksjukhuset
Stenbäcksgatan 11, PB 281
00029 HUS
tfn: 050 427 1980

HUCS Hjärt- och lungcentrum
Prof. Karl Lemström, karl.lemstrom@hus.fi
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, PB 340
000290 HUS
tfn: 050 427 2411 

Urologi
Prof. Antti Rannikko, antti.rannikko@hus.fi 
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, PB 340
000290 HUS
tfn: 050 427 0041

Kärlkirurgi
Prof. Maarit Venermo, maarit.venermo@hus.fi
Kliniska institutionen, Avdelningen för kirurgi, Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, PB 340
000290 HUS
tfn: 050 427 2117

Allmän kirurgi
Prof. Malin Sund, malin.sund@helsinki.fi 
Clinicum/Avdelningen för kirurgi, HUS-Servis
Stenbäcksgatan 9A, PB 440
000290 HUS
tfn: 050 427 4098