Utbildning

Sök till de in­ter­na­tio­nel­la ma­gis­ter­pro­gram­men
Bekanta dig med programmen och sök

Grundexamina vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är medicine licentiat (ML), odontologie licentiat (OL) och filosofie magister (FM) som utexamineras från det internationella magisterprogrammet i translationell medicin. Grundexamina vid Medicinska fakulteten är även psykologie kandidat (PsK) och psykologie magister (PsM) samt kandidat i humanistiska vetenskaper (HuK) och filosofie magister (FM) med logopedi som huvudämne.

Målet för grundutbildningen vid Medicinska fakulteten är att ge de studerande färdigheter att söka vetenskaplig information och för kritisk bedömning och tillämpning samt att ge förutsättningar för påbyggnadsstudier. Fakulteten utbildar de studerande till legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: till läkare, tandläkare, psykologer och talterapeuter.
 
I studierna vid fakulteten tillämpar man olika studentorienterade inlärningsmetoder som kompletterar varandra och man eftersträvar att samordna teori och praktik samt använda situationer som uppkommer vid yrkesmässig praxis som utgångspunkt för undervisningen. Studierna utvecklas aktivt med hjälp av studentresponsen. De studerande har även en central roll i kommittéerna för att utveckla undervisningen.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tar slut 31.7.2020. Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.