Avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård har som mål att utveckla och stödja primärvården med hjälp av utbildning och forskning. Avdelningen har ett nära samarbete med HUS enhet för primärvård samt hälsovårdscentralerna inom specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus.

Vår verksamhet består av

 • grundundervisning för medicine studerande
 • utbildning, handledning och stöd för läkare som genomgår särskild allmänläkarutbildning
 • utbildning, handledning och stöd för läkare som genomgår specialistutbildning och tjänstgör inom primärvården
 • specialistutbildning, handledning och stöd för dem som genomgår specialistläkarutbildning i allmänmedicin
 • vetenskaplig påbyggnadsutbildning för doktorander
 • kompletterande utbildning och multiprofessionell utbildning för dem som arbetar inom primärvården.
Studier

På kurserna i allmänmedicin och primärvård lär sig studenterna om primärvårdens centrala uppgifter och om vårdpraxis för olika sjukdomar på såväl individnivå som befolkningsnivå. Undervisningen sker från första till femte studieåret till en stor del i kontakt med patienter och befolkningen på t.ex. hälsovårdscentraler.

Våra studieavsnitt i allmänmedicin och primärvård (ML-examen) är:

Fördjupade valbara studieavsnitt

 • Specificeras årligen och presenteras i studieutbudet
 • Omfattning 2,5 sp eller 5 sp

Projektförfrågningar kan riktas till avdelningens lärare.

I alla specialistläkarutbildningar ingår en tjänstgöring på minst nio månader vid en hälsovårdscentral. Avdelningen för allmänmedicin och primärvård ansvarar för denna utbildning. Utbildningen ordnas enbart på finska och noggrannare information finns på avdelningens finskspråkiga sidor samt i Instruktioner för studerande.

Särskild allmänläkarutbildning ordnas enbart på finska och noggrannare information finns på avdelningens finskspråkiga sidor samt på fakultetens sidor.

Allmänmedicin är den största av de 50 medicinska specialiteterna. Av alla specialistläkare i arbetsför ålder i Finland är 16 procent specialistläkare i allmänmedicin.

Genomförande av utbildningen

 • Utbildningens längd är sex år. I utbildningen ingår arbete som läkare både inom primärvården och inom kliniska specialiteter, teoretisk kursformad utbildning, arbetsplatsutbildning, personlig handledning samt chefsutbildning.
 • Ansökning till utbildningen sker två gånger per år: i februari och i september via studieinfo.fi.
 • Ansökningsprocessen består av ett startseminarium och en fyra veckors webbkurs som resulterar i en individuell studieplan. Information om ansökningsprocessen.
 • Utbildningen ordnas enbart på finska. Under ansökningsprocessen får den sökande använda svenska, men även kunskaper i finska testas.

 

STARTSEMINARIUM

Ansökningsprocessen hösten 2024

I ansökningsprocessen för specialistläkarutbildningen i allmänmedicin genomförs intervjudelen av Ansökningsprocessen som en webbkurs Moodle-miljön. Kursen inleds med en närundervisningsdag, som är obligatorisk. Närundervisningsdagen är tisdagen den 29 oktober 2024 på Mejlans brosjukhus, Helsingfors. Om antalet sökande är stort, är reservdagen med samma innehåll torsdagen den 31 oktober 2024. Dagens program preciseras senare.

Ansökningen sker i början av september och närmare instruktioner hittas här: Ammatillinen jatkokoulutus lääketieteellisessä yliopistossa.

 

TILL STÖD FÖR GENOMFÖRANDET AV UTBILDNINGEN

Forskning

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård utvecklar och stöder forskning i primärvården inom specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus. Forskningen och forskningssamarbetet är både omfattande och multiprofessionellt. Vi deltar också i nationella och internationella forskningsprojekt. Du hittar mera om avdelningens forskningsverksamhet i Helsingfors universitets forskningsportal

Forskningsgrupperna

Se detaljerad information på avdelningens finskspråkiga sidor.

Kontaktuppgifter

Chef

Biträdande professor Merja Laine

merja.k.laine@helsinki.fi

Tfn 050-439 8180

Adress

Besöksadress

Stockholmsgatan 8 B, 3:e och 4:e vån.

00290 Helsingfors

Postadress

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård

PB 20

00014 Helsingfors universitetTfn 0294 1911 (växel)