Avdelningen för bakteriologi och immunologi

Med hjälp av bakteriologi och immunologi undersöker man mikrober, naturlig och adaptiv immunitet samt interaktionen mellan värdorganismer och mikrober. Man strävar efter att genom den information som man fått utreda sjukdomars patogenes och utveckla innovativ immunologisk och mikrobiologisk diagnostik.
Utbildning

Inom grundutbildningen fördjupar man sig i bakterier, svampar och parasiter som infekterar människor, och de läkemedel som används i samband med behandlingen av dem. Inom immunologi gör man sig förtrogen med uppgifterna för människans immunförsvar, dess mekanismer och betydelse i olika sjukdomssituationer. Vi går även igenom vaccinationer och de principer som ligger bakom nya immunologiska behandlingar. Under den sista kursen går vi igenom de viktigaste infektionssjukdomarnas och immunsjukdomarnas patofysiologi, diagnostik och vårdens grunder.

Forskargrupperna vid avdelningen erbjuder möjligheter att genomföra fördjupade studier inom sina respektive forskningsområden. De fördjupade studierna kan genomföras t.ex. som separata forskningsprojekt eller genom att på ett kreativt sätt göra sig förtrogen med något viktigt ämnesområde och skriva en översikt om detta.

Avdelningen ordnar specialistläkarutbildning i klinisk mikrobiologi, varav största delen i praktiken fullgörs vid HUSLABs laboratorier.

Forsk­ning

Huvudteman för forskningen inom bakteriologi och immunologi är

 • immunologiska igenkänningsmekanismer och deras brister
 • patogenes och diagnostik vid autoimmuna sjukdomar
 • interaktion mellan mikrober och deras värdorganismer, virulensmekanismer hos mikrober, bakteriofager
 • tillämpning av genomkartläggning (genomik, proteomik, systembiologi, funktionsundersökningar)
 • patogenetiska mekanismer vid infektionssjukdomar, infektionernas betydelse vid systemsjukdomar
 • nya infektionshot
 • mikrobdiagnostik
 • immunotoxikologi och allergier
 • mikrobdiagnostik och
 • utveckling av nya behandlingsmetoder och undersökning av vaccinationsmöjligheter.

Publikationer

 

  Kontaktuppgifter

  Chef

  professor Seppo Meri
  seppo.meri@helsinki.fi
  PB 21 (Haartmansgatan 3)
  00014 Helsingfors universitet

  Adress

  PB 21 (Haartmansgatan 3)
  00014 Helsingfors universitet