Avdelningen för farmakologi

Uppdraget för farmakologins disciplin är att fastställa hur läkemedel fungerar och vad måste beaktas när läkemedel används vid behandling och vid förebyggande syfte av sjukdomar. I ett bredare perspektiv är farmakologi ett vetenskapligt ämne som undersöker effekterna av kemiska föreningar och biologiska läkemedel på celler, organ och organismer, alltså olika biologiska system.
Utbildning

Lääketieteellisessä tiedekunnassa farmakologian oppiala antaa vuosittain noin 20 opintopisteen edestä perusopetusta ja lisäksi laajasti valinnaista opetusta lääkeaineiden vaikutuksista, vaikutusmekanismeista ja lääkkeiden käyttötavoista eri sairauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja translationaalisen lääketieteen maisteriopiskelijoille. Osaston aktiiviset tutkijat ohjaavat monipuolisesti tohtorikoulutettavia, syventävien opintojen tekijöitä ja pro gradu -opiskelijoita tutkimusprojekteissaan. 

Forsk­ning

Forskningen vid institutionen är inriktad på neurofarmakologi, kardiovaskulär farmakologi, regenerativ farmakologi och tarmfysiologi.

Om du är intresserad att veta mer om avdelningens vetenskapliga projekt eller om forskningsmöjligheterna, vänligen kontakta gruppledare och huvudforskare.

Publikationer

Emeriterade professorer

Kontaktuppgifter

Chef

professor Timo Myöhänen
timo.myohanen@helsinki.fi

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)
00014 Helsingfors universitet