Avdelningen för fysiologi

Fysiologin forskar i interaktionen mellan levande celler och/eller organ eller regleringen av hela kroppens funktioner, och ämnesenheten meddelar grundundervisning inom samma område.
Utbildning

Fysiologian perusopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielellä lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille elinjärjestelmäkohtaisissa opetusjaksoissa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi fysiologiaan liittyvää peruskoulutusta annetaan englanninkielellä TRANSMED-opintoihin liittyen. Fysiologian oppiaine osallistuu myös fysiologian perusteiden opetukseen logopedeille sekä lääke- ja hammaslääketieteen peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden pakollisten vapaavalintaisten opintojen järjestämiseen yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.

Fysiologian oppiaineessa toimivissa tutkimusryhmissä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja erityisesti neurotieteen sekä metabolian ja endokrinologian alalta.

Forsk­ning

Fokusområden inom forskningen i fysiologi är för tillfället antingen neurofysiologi eller metabolism och endokrinologi.

Publikationer

 

Kontaktuppgifter

Chef

professor Sampsa Vanhatalo

sampsa.vanhatalo@helsinki.fi 

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet

Adress

PB 63 (Haartmansgatan 8)

00014 Helsingfors universitet