Forskningsprogramsenheten

Forskningsprogramsenheten inom medicinska fakulteten lyfter fram demonstrerad forskningsexpertis med fokuserade forskningsprogram, som utforskar de största utmaningarna för människors hälsa.

Programmen väljs vart sjätte år av eninternationell vetenskaplig rådgivande kommitté, genom ett konkurrensutsatt ansökningsförfarande. Forskningsprogrammen kombinerar biomedicinsk, translationell och klinisk forskning med dynamisk användning av utrymme, utrustning och resurser. Således bildar de en synergistisk plattform för högklassiga vetenskapliga och translationella upptäckter.