Avoin yliopisto: Turkki

Turkki on yksi Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman kielistä.

Turkkia puhutaan äidinkielenä Turkissa ja kielen puhujia löytyy myös muilta alueilta.

Opinnot ovat osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja, mutta ne voi suorttaa myös erillisinä opintoina tai kokonaisuutena.

 

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Turkin opinnot

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Turkki 1, opintokokonaisuus 15 op Turkin kirjoitusjärjestelmä, turkin ääntäminen, yksinkertainen kommunikointi suullisesti ja kirjallisesti, peruskielioppi, arkipäivän kielenkäyttötilanteet, luetun ymmärtämisen harjoittelua autenttisista teksteistä.
Turkki 2, opintokokonaisuus 30 op Turkin kirjoitusjärjestelmä, turkin ääntäminen, kommunikointi suullisesti ja kirjallisesti, kielioppi, arkipäivän kielenkäyttötilanteet, vaikeahkoja turkinkielisiä tekstejä, etukäteen valmisteltavia esitelmiä sekä pitkähkön tekstin tuottaminen turkiksi.