Avoin yliopisto: Ranska
Ranska on osa Helsingin yliopiston Kielikeskuksen opintoja.

Ranska on englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli. Ranska on myös yksi YK:n virallisista kielistä sekä useiden muiden kansainvälisten järjestöjen kieli. Ranskan kielen merkitys on suuri liike-elämässä ja teollisuudessa, joten ranskan kielen taito on suuri etu työelämässä. Ranska on myös kulttuurin, sivistyksen, muodin ja gastronomian kieli. Ranskalainen kulttuuri on jo keskiajasta lähtien vaikuttanut eurooppalaiseen kulttuuriin mm. taiteen ja kirjallisuuden saralla.

Ranskan yksittäiset kurssit

Voit opiskella ranskan opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä kursseja. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Ranskan alkeiskurssit Alkeiskursseilla opitaan käyttämään kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa ja tutustutaan ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin.
Ranskan jatkokurssit Jatkokursseilla syvennetään kielen rakenteiden tuntemusta ja opitaan ilmaisemaan itseään paremmin.
Ranskan kieliopin kurssit Kurssit, joissa hiotaan ranskan kielioppia.
Muut ranskan kurssit Muita ranskan kursseja eri teemoihin liittyen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.