Avoin yliopisto: Hindin ja urdun opintoja

Hindi on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman opettama kieli.

Hindi on nyky-Intian puhutuin kieli. Vaikka hindiä puhuu äidinkielenään vain neljäsosa 1,3 miljardista intialaisesta, käyttävät muiden kielten puhujat sitä laajasti keskinäisessä viestinnässään Pohjois- ja Keski-Intiassa.

Opinnot ovat osa opintosuunnan Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opintoja, mutta ne voi suorttaa myös erillisinä opintoina tai kokonaisuutena.

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Hindin opintosuunnassa keskeisellä sijalla on suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelu sekä hindin kielen rakenteiden analysointi. Koska kulttuurinen ja poliittinen konteksti muokkaa kieltä jatkuvasti, opiskelija perehtyy myös intialaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kirjallisuuteen.  Hindin opintosuunta tekee läheistä yhteistyötä kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen opintosuunnan kanssa. Tämän takia opiskelijalla on erinomaiset mahdollisuudet kielellisten valmiuksiensa lisäksi kehittää myös Etelä-Aasiaan liittyvää kulttuurista asiantuntijuuttaan.

Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelma on ainut paikka Suomessa, missä hindiä voi opiskella yliopistotasolla. Hindin opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Hindin kielen opintoja ei järjestetä joka vuosi. Opinnot alkavat seuraavan kerran vuonna 2025.

Hindi opinnot

Opetus toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Avoimina yliopisto-opintoina kursseja suorittavat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Sisältö Hindin ja urdun kirjoitusjärjestelmät, ääntäminen, peruskielioppi, suullinen ja kirjallinen kommunikointi arkipäivän tilanteissa.

Hindi, opintokokonaisuus Opetus toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Avoimina yliopisto-opintoina kursseja suorittavat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Kursseja ei järjestetä joka vuosi.

Sisältö

Hindin ja urdun kirjoitusjärjestelmät, ääntäminen, kielioppi, suullinen ja kirjallinen kommunikointi arkipäivän tilanteissa, vaikeahkon tekstin kieliopillinen analyysi ja kääntäminen, suullinen ja kirjallinen tuottaminen.

Hindi ja urdu, opintokokonaisuus Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman järjestämään opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen