Avoin yliopisto: Espanja (humanistinen tiedekunta)

Espanja on Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman opintosuunta.

Kielten kandiohejelmassa Espanjan opintosuunnan valinnut opiskelija perehtyy espanjan kieleen ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen sekä niitä koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena on saavuttaa vahva suullinen ja kirjallinen kielitaito. Opiskelija tutustuu kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja oppii analysoimaan kielen rakenteita sekä kielen käyttöä eri konteksteissa. Opintojen aikana perehdytään myös espanjankieliseen kirjallisuuteen. Opiskelija tutustuu kirjallisuuden historian eri aikakausiin ja oppii analysoimaan sekä tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. Lisäksi opintojen aikana tutustutaan espanjankielisen maailman historian ja kulttuurien keskeisiin piirteisiin.

Espanja on kielten kandiohjelman opintosuunta, jonka aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa.

Helsingin yliopisto on Pohjoismaiden ainoa yliopisto, jossa voi opiskella kaikkia Pyreneitten niemimaan romaanisia pääkieliä: espanjaa, portugalia, galegoa ja katalaania. Myös ei-romaanisen baskin kielen kursseja järjestetään vuosittain. 

Opintotarjonnassamme on myös laaja tarjonta Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseja. Tutustu Kielikeskuksen opintotarjontaan.

Espanjan opintokokonaisuudet

Voit opiskella kokonaisuudesta yksittäisiä jaksoja.

 

Edeltävä osaaminen

Espanjan opintojen kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia.

Lisää tietoa edeltävistä vaatimuksista on kurssin sivulla.

Opiskelija hallitsee espanjan kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen keskeiset käsitteet. Hän on tietoinen teorian ja käytännön välisestä suhteesta ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Opiskelija tuntee espanjankielisten maiden historian ja yhteiskunnan peruspiirteet.

 

Opintotarjontaa Opinnot koostuvat kolmesta osasta: Kielitaito, Kielitieto ja Espanjankielinen kirjallisuus ja kulttuuri.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.