Avoin yliopisto: Italia

Italia on kielten kandiohjelman opintosuunta.

Italian opiskelija perehtyy niihin tapoihin, joilla italian kieltä voidaan tutkia, ja samalla hän saa yleiskäsityksen Italian kirjallisuudesta ja kulttuurista. Opintojen lähtökohtana on analyyttinen kielitaito, jota vahvistetaan opintojen eri vaiheissa. Keskeinen osa on italian kielen erilaisilla käyttöyhteyksillä ja niiden vaikutuksella varieteettien valintaan. Vaikka opintojen keskiössä on nykykieli ja 1900-luvun kirjallisuus, opintoihin sisältyy myös johdatus kielen aiempiin kehitysvaiheisiin ja Italian kirjallisuuden klassikoihin.

Opiskelijan edeltävä italian kielen taso on vähitään B1.

Italian opinnot

Opiskelijan edeltävä italian kielen taso on vähitään B1.

Joihinkin kursseihin voi liittyä myös muita esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

 

Italia, perusopinot 30 op Opintokokonaisuus sisältää kielitieto, kielitaito ja kirjallisuus ja kulttuuri opintoja.
opinnot Opintokokonaisuus sisältää kielitieto ja -taito ja kirjallisuus, kulttuuri ja kielen kontekstit opintoja.