Avoin yliopisto: Latvia

Latvia on yksi Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman kielistä.

Balttilaiset kielet latvia ja liettua kuuluvat indoeurooppalaiseen kieliperheeseen. Latviaa puhuu äidinkielenään noin 2 miljoonaa ihmistä. Se on Latvian ainoa virallinen kieli ja myös yksi EU:n virallisista kielistä.

Latvian opiskelun aloittaminen ei vaadi kielen aiempaa osaamista. Latvian opintosuunnan voi aloittaa alkeista joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Kielen lisäksi opiskelija tutustuu latvialaiseen kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin sekä saa tietoa toisesta balttilaisesta kielestä liettuasta.

Latvian opinnot

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja

Latvia, perusopinnot (30 op) osia Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen. Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja
Latvia, valinnaiset aineopinnot (osia) Opiskelija hallitsee latvian kieltä eurooppalaisella taitotasolla B2 ja tuntee hyvin Latvian kirjallisuutta ja kulttuuria. Hänellä on kielen ja kulttuurin asiantuntijan identiteetti, jota hän osaa soveltaa työelämässä. Hän tuntee myös tutkimuksen tekemisen ja tieteellisen argumentoinnin peruskäytännöt.