Avoin yliopisto: Baski

Baski on yksi Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman kielistä.

Baskia puhutaan Baskimaassa Espanja ja Ranskan rajan molemmilla puolilla olevalla alueella.

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Baskin opinnot

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Baski, perusopinnot 30 op Opintokokonaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyvä baskin kielen taito sekä tutustua kielen kontekstiin (kulttuuriin sekä sosiolingvistiseen tilanteeseen).
Valinnaiset opinnot Voit lisäksi suorittaa valinnaisen kurssin.