Avoin yliopisto: Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä on Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman opintosuunta.

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä on uusi opintosuunta, jonka opiskelijoista valmistuu monipuolisia kielen ammattilaisia. Opintosuunnan keskeisenä teemana on monikielisyys sen vaihtelevissa muodoissa eri puolilla maailmaa ja kielen merkitys niin yksilöille kuin yhteisöille. Maantieteellisesti keskitymme Afrikkaan, Lähi-itään ja Etelä-Aasiaan, joita Intian valtameri on jo yhdistänyt vuosisatoja.  

Opintoihin kuuluu laajat kieliopinnot, joilla hankitaan joko hyvä kielitaito vähintään yhdestä kielestä tai perustiedot useammista kielistä. Opintosuunnassa opetetaan säännöllisesti arabiaa, hepreaa, hindiä ja urdua, somalia, swahilia ja turkkia. Kielikurssit alkavat pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Lisäksi opintoihin sisältyy muun muassa kielialueen historiaa ja kulttuureita käsitteleviä kursseja.

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä opinnot

Opintotarjonnassa uudesta vuonna 2023 käynnistyneestä opintosuunnasta opintosuunnan yhteisiä opintoja sekä kieliopintoja.

Tutustu tarkemmin opintosuunnan kieliopintoihin kunkin kielen omalla sivulla.  

Opintosuunnan kieliopinnot: arabia, persia, somali, turkki, heprea, somali ja swahili. (Kieliopintoja alkaa vuorovuosien syksyisin)

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä, perusopinnot (30 op), osia Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on opintokokonaisuuden yksittäisiä opintojaksoja. Kokonaisuuteen kuuluu 15 op kieliopintoja.

Kokonaisuus tutustuttaa opiskelijat monikielisyyteen tieteenalueena, tutkii kielen ja identiteetin monimutkaisia ​​yhteyksiä ja kattaa monikielisyyden tutkimuksen tärkeimmät menetelmät.

Monikielinen asiantuntijuus 1 Ilmoittautuminen jakso kerrallaan.

Opintokokonaisuuden kielitaitotavoitteena on joko sujuva peruskielitaito yhdestä kielestä tai perustiedot useammasta kielestä. Opintojakson suoritettuaan piskelija on tunnistanut omat kiinnostuksen alueet ja syventänyt osaamistaan näillä alueilla. Hän on esimerkiksi hankkinut perustiedot tieteellisistä metodeista tai perehtynyt tietyn alueen kielikysymyksiin ja niiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Asiantuntijuus monikielisissä yhteisöissä, aineopintoja Opintokokonaisuus sisältää: vaihtoehtoisia kieliopintoja 15 op vaihtoehtoisia muita opintoja 15 op. Kieliopinnoissa voi jatkaa perusopinnoissa aloitettua kieltä tai tehdä perusteet-tason kursseja yhdestä tai useammasta kielestä. Vaihtoehtoisissa muissa opinnoissa syvennetään monikielisyyden asiantuntijuutta ja perehdytään erimerkiksi alan metodeihin.