Avoin yliopisto: Ukraina

Ukraina on yksi Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman kielistä.
Ukrainan opinnot

Ukrainan kieli eli ukraina on indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluva slaavilainen kieli. Ukrainan kieltä puhuu hieman yli 33 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. 

Opinnot ovat osa kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutusohjelmasta ja sen avointen yliopisto-opintojen opintotarjonnasta.

Ukrainan opinnot

Opintojen aloittaminen ei edellytä aiempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Jonkin slaavilaisen kielen tuntemus on kuitenkin eduksi.

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot ukrainan kielestä.  Opiskelija hahmottaa ukrainan kieliopillisen rakenteen, osaa lukea keskivaikeaa ukrainankielistä tekstiä eri elämänalueilta ja ymmärtää helpohkoa ja keskivaikeaa ukrainankielistä puhetta. Hän osaa tuottaa arkisissa puhetilanteissa tarvittavaa perusfraseologiaa sekä ilmaista omaan kokemuspiiriinsä kuuluvia asioita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on perustiedot Ukrainan kulttuurista ja historiasta ja valmiudet arvioida maan sisäistä kulttuuris-yhteiskunnallista muutosta sekä maan naapuruussuhteiden kehitystä.

Ukraina, perusopinnot Suorita kaikki 6 kurssia. Avoimina yliopisto-opintoina tarjolla osa opinnoista.
Muita opintoja Opintotarjonnassa mahdollisesti muita teemaan sopivia opintoja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.