Avoin yliopisto: Ukraina

Ukraina on yksi Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman kielistä.
Ukrainan opinnot

Ukrainan kieli eli ukraina on indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluva slaavilainen kieli.

Kielellä on puhujia ympäri maailman hieman yli 33 miljoonaa.

 

Opinnot ovat osa Kielten kandiohjelman laajaa kielitarjontaa. Lisätietoa koulutohjelmasta ja sen tarjonnasta Kielten kandiohjelman avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien opintojen verkkosivulta.

Ukrainan opinnot

Opintojen aloittaminen ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista. 

Jonkin slaavilaisen kielen tuntemus on kuitenkin eduksi.

Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat kielten kandiohjelman opetukseen.

Kursseilla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustaidot ukrainan kielestä.  Opiskelija hahmottaa ukrainan kieliopillisen rakenteen, osaa lukea keskivaikeaa ukrainankielistä tekstiä eri elämänalueilta ja ymmärtää helpohkoa ja keskivaikeaa ukrainankielistä puhetta. Hän osaa tuottaa arkisissa puhetilanteissa tarvittavaa perusfraseologiaa sekä ilmaista omaan kokemuspiiriinsä kuuluvia asioita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on perustiedot Ukrainan kulttuurista ja historiasta ja valmiudet arvioida maan sisäistä kulttuuris-yhteiskunnallista muutosta sekä maan naapuruussuhteiden kehitystä.

Ukraina, perusopinnot Suorita kaikki 6 kurssia. Avoimina yliopisto-opintoina tarjolla osa opinnoista.
Muita opintoja Opintotarjonnassa mahdollisesti muita teemaan sopivia opintoja.