Avoin yliopisto: Englanti (humanistinen tiedekunta)

Englanti on Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman opintosuunta.

Englannin opintosuunta tarjoaa opiskelijalle monipuolista ja syvällistä tietoa ja osaamista englannin kielen ja kulttuurin alalta. Opiskelijoiden hyvä kielitaito paranee opintojen edetessä edelleen. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja variaatioon sekä kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tutkimme kielen kehitystä sen varhaisvaiheista aina nykypäivään ja englannin asemaan maailmankielenä.

Englanti on kielten kahdiohjelman opintosuunta, jonka aloittaminen edellyttää aikaisempaa kielitaitoa.

 

Opintotarjonnassamme on myös laaja tarjonta Kielikeskuksen kielikursseja.

Tutustu Kielikeskuksen avoimina opintoina tarjottaviin kielikursseihin.

Englannin opintokokonaisuudet

Voit opiskella englannin opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa englannin perusopinnot 30 op sekä Englanti, valinnaiset aineopinnot 30 op opintokokonaisuuden.

Tutustu Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle sivun tietoihin.

Perusopinnot toteuttaa Helsingin Seudun Kesäyliopisto ja aineopinnot toteutetaan yhteisopetuksena koulutusohjelman kanssa. Yhteisopetus voi sisältää opetusta päiväopetuksena.

Edeltävä osaaminen

Englannin opintojen kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia.

Perusopintoihin on alkukuulustelu ja aineopintojen kursseille edeltävänä vaatimuksena on suoritetut perusopinnot.

Lisää tietoa edeltävistä vaatimuksista on kurssin sivulla.

 

 

 

Englannin opinnot tarjoavat monipuolista ja syvällistä tietoa englannin kielestä ja kulttuurista. 

Englannin perusopinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa. Ennakkotietoa: Englannin perusopinnot, 30 op, lv. 2024–25 opiston sivulla.

Ilmoittautuminen: Opintoihin ilmoittaudutaan karsivan alkukuulustelun kautta. 

Yksittäisiin perusopintojen jaksoihin ilmoittautuminen: Kysy lisää opetuksen toteuttavasta opistosta, Helsingin Seudun Kesäyliopisto.

Pakolliset kurssit Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyö- ja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten opetusmenetelmien ansiosta.

Suoritetaan englantilaisen filologian perusopintojen jälkeen. 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt englantilaisen filologian eri alueisiin englanninkielisen kaunokirjallisuuden sekä kielen kehityksen ja vaihtelun yleiskatsausten kautta. Valinnainen opintojakso ja proseminaari tarjoavat tilaisuuden erikoistumisen kielitieteen, kirjallisuuden, filologian tai englannin opettamisen osa-alueilla.

Opiskelijavalinta

Edeltävänä opintona tulee olla suoritettuna Englanti, perusopinnot. 

Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten perusopinnot KIK-EN100 Englanti, perusopinnot  30 op.

Ilmoittautuminen opintoihin 

Aineopintojen kurssit voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu kurssi kerrallaan.

Edeltävän osaamisen vuoksi kaikki opiskelijat päätyvät jonoon ja kun edeltävät opinnot on tarkastettu (noin parin päivän sisällä ilmoittautumisesta jonoon), saat sähköpostilla ohjeen paikan vahvistamisesta sekä opintomaksun maksusta.

 

Käytännöllinen ja teoreettinen kielitaito 15 op Suoritetaan kaikki kolme jaksoa.
Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunnallinen konteksti 10 op Suoritetaan molemmat jaksot
Valinnaiset opinnot kielitieteessä ja kirjallisuudessa Valitaan yksi vaihtoehdoista.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.