Social- och hälsoforskning och ledning | Magisterprogram

Är du intresserad av människors välbefinnande och hälsa?

Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning utbildar experter inom social- och hälsovård utgående från forskning och med ett analytiskt grepp.  Det mångvetenskapliga programmet är ett samarbete mellan Helsingfors universitets medicinska och statsvetenskapliga fakultet. Utbildningsprogrammet leder till en politices magisterexamen och erbjuder ett brett urval av angreppssätt för att forska i, förstå och utveckla välfärdstjänster. Studenterna får ta del av den senaste forskningen vid fakulteterna och medverka i att ta fram, utveckla och ta i bruk nya tjänstemodeller och tillvägagångssätt.   

I magisterprogrammet får studenterna på ett mångvetenskapligt sätt studera forskningsbaserad utveckling och ledning av social- och hälsovård. Det tvååriga magisterprogrammet behandlar centrala frågor om reformerna inom branschen, t.ex. hälso- och välfärdsskillnader, social- och hälsovårdssystem, serviceintegration, enhetliga servicekedjor, tjänsternas kostnadseffektivitet och digitalisering. 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men vissa enskilda studieavsnitt erbjuds på engelska. Studierna kan genomföras på svenska eller finska.