Helsingfors universitets medicinska fakultet är en internationellt ansedd forskningsgemenska

Det finns cirka 50 specialiseringsområden inom medicin och studenterna kan välja specialitet efter medicine licentiatexamen när de beviljats rätt att utöva läkaryrket av Valvira. Medicinska fakulteten satsar också starkt på undervisning i forskningsfärdigheter och forskning.

Info box
Omfattning och planerad längd 360 studiepoäng, 6 år
Examensnivå Licentiat
Studera medicin

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.