Helsinki Health Study

Över 20 år av forskning med fokus på arbetstagarnas hälsa

Helsinki Health Study-studien syftar till att undersöka hur arbetslivet och övriga levnadsförhållandena inverkar på hälsan, funktionsförmågan och välbefinnandet. Undersökningsresultaten kan användas för att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan och hälsan – även efter pensionsåldern.