Utbildningsprogrammet i odontologi

En tandläkare har som uppgift att främja oral hälsa

Det finns fem specialiseringsområden inom odontologi. Studenten kan specialisera sig inom ett område inom odontologin efter att hen har avlagt odontologie licentiatexamen, beviljats rätt att utöva tandläkaryrket av Valvira och arbetat två år som tandläkare på heltid. Under det första studieåret kan man söka till forskarläkarprogrammet i medicin/odontologi. Ungefär 10 studenter antas till linjen per år. I forskarläkarprogrammet bedriver studenterna forskningsarbete som ett led i doktorsexamen i odontologi vid sidan av studierna och får forskarutbildning i en internationellt ansedd miljö.

Info box
Omfattning och planerad längd 330 studiepoäng, 5,5 år
Examensnivå Licentiat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.