Vad kan jag studera på svenska?

Uni är Finlands enda tvåspråkiga toppuniversitet och hos oss kan du studera helt eller delvis på svenska inom flera utbildningsprogram. Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av språkligheten hittar du på utbildningsprogrammets sidor. Du ska heller inte vara rädd för att ta kurser på finska. Uni erbjuder dig goda möjligheter att lära dig finska i samband med studierna. Att kunna både svenska och finska är ett trumfkort på arbetsmarknaden! Att Uni är tvåspråkigt betyder att du har du rätt att skriva tenter och lämna in skriftliga arbeten och andra prestationer på svenska, också då undervisningsspråket är finska.