Pedagogik | Kandidatprogram

Bli ex­pert i fost­ran, lärande och un­der­vis­ning

Vill du arbeta med uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis, t.ex. som lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare eller med chefs- eller expertuppdrag inom vuxenutbildning? Då är kandidatprogrammet i pedagogik det rätta valet för dig.

Kandidatprogrammet i pedagogik innefattar nio olika studieinriktningar varav tre är svenskspråkiga, studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik, studieinriktningen för klasslärare och studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Därtill finns sex finskspråkiga studieinriktningar inom programmet (specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik och allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet. Gemensamt för studenterna, forskarna och lärarna är ett genuint intresse för människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Pedagogiken präglas av innovativa försök i undervisningen och en ständig utveckling av nya sätt att undervisa. Undervisningen vid programmet baserar sig på den nyaste inhemska och utländska forskningen.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.