Högskoledagen - Studerande berättar

Vill du studera på svenska vid Helsingfors universitet, Uni? Bekanta dig med vårt svenskspråkiga utbildningsutbud via videorna nedan. Du får träffa våra studenter och lärare och höra dem berätta om studierna och studielivet vid Uni. Videorna är från Högskoledagen 28.10.2021.
  • Högskoledagen ordnas varje höst i samarbete med huvudstadsregionens svensk- och tvåspråkiga högskolor. Datum, program och närmare information finns på Studera i Helsingfors
  • Är du studiehandledare eller ämneslärare? Sidan för studiehandledare och ämneslärare innehåller information om Helsingfors universitets utbildningsprogram och hur man söker till utbildningarna, samt information om våra evenemang och tjänster.
Studera pedagogik på svenska

I kandidatprogrammet i pedagogik kan du studera på svenska till klasslärare, till lärare inom småbarnspedagogik eller så kan du studera allmän pedagogik och vuxenpedagogik.  Varje studieinriktning är ett eget ansökningsmål.

I videon berättar kandidatprogrammets lärare och studenter om studierna, studielivet och karriärmöjligheterna. Se också kandidatprogrammets egna webbsidor. 

Studera språk och litteratur

Vid Uni kan du studera språk och litteratur inom två olika kandidatprogram: kandidatprogrammet i språk och kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. Du kan läsa ditt modersmål, studera vidare i ett språk du redan börjat lära dig eller lära dig ett helt nytt språk. Du kan fördjupa dig i svenskans litteratur eller i litteratur skriven på andra språk.

I kandidatprogrammet i nordiska språk eller nordisk litteratur kan du studera hela programmet på svenska. I kandidatprogrammet i språk går studierna mestadels på målspråket.

I videon får du höra våra studenter och lärare berätta om studierna, studielivet och karriärmöjligheterna. Se också programmens egna webbsidor för mer information.  

Studera om hållbarhet på svenska: miljö, biologi och lantbruk

Uni erbjuder breda möjligheter att studera miljön och hållbarhet från olika perspektiv. Studier på svenska erbjuds speciellt i kandidatprogrammen i biologi, molekylära biovetenskaper, lantbruksvetenskaper och miljövetenskaper. Du kan studera dessa ämnen på campus Vik som kallas för det gröna campuset.

I videon berättar våra studenter och lärare om studierna, studielivet och karriärmöjligheterna i dessa ämnen. Se också programmens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Studera samhällsvetenskaper på svenska

På Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc&kom, kan du studera samhällsvetenskaper helt på svenska. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har ett ansökningsmål med inriktning i samhällsvetenskaper och ett ansökningsmål i socialt arbete.

I videon berättar Soc&koms studenter och lärare om studierna och studielivet. Se också kandidatprogrammets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

 Studera filosofi, historia och juridik på svenska

Vid Uni kan du studera historia, filosofi och juridik på svenska. Kandidatprogrammen i historia och filosofi samt utbildningsprogrammet för rättsnotarie har svenskspråkiga linjer. 

I videon får du höra om studierna, studielivet och karriärmöjligheterna i dessa ämnen. Läs mera om programmen på deras egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig. 

 Studera naturvetenskaper på svenska

På Gumtäkt campus har du möjlighet att studera naturvetenskaper på svenska. Kandidatprogrammen i fysik, kemi och geografi erbjuder studier helt eller delvis på svenska. Du kan också studera datavetenskaper men undervisningen ges för det mesta på finska.

I den här videon får du höra mera om studielivet, studierna, karriärmöjligheterna och intressant forskning inom dessa ämnen. Se också utbildningsprogrammens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Studera medicin på svenska

Vid Uni kan du studera medicin, odontologi och veterinärmedicin delvis på svenska. Utbildningsprogrammet i medicin har en svenskspråkig studielinje. Programmen leder till ett yrke: läkare, tandläkare eller veterinär. 

I videon berättar utbildningsprogrammens studenter och personal om studierna och studielivet. Se också utbildningsprogrammens egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.

Studera i Helsingfors

I Helsingforsregionen finns fyra av Finlands fem universitet som erbjuder svenskspråkig utbildning och en svenskspråkig yrkeshögskola: Helsingfors universitet, Hanken, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet och yrkeshögskolan Arcada.

Över 60 000 högskolestudenter studerar i Helsingfors, och närmare 40 procent av landets svenskspråkiga högskolestudenter finns i huvudstadsregionen. Det här gör Helsingfors till Finlands största studiestad, både på svenska och på finska.

Högklassig utbildning, ett aktivt studieliv och en fantastisk svenskspråkig gemenskap väntar på dig, välkommen till Helsingfors! I videon nedan får du en känsla av hur det är att studera i Helsingfors, Svenskfinlands största studiestad! 

Information för sökande