Kandidatprogrammet i veterinärmedicin

Studier i veterinärmedicin och viktiga ämnesområden för veterinärsarbete

One Health-principen (gemensam hälsa) är starkt närvarande genom hela studietiden: djurens, människornas och miljöns hälsa påverkar varandra och veterinärerna spelar en viktig roll i denna helhet. Det sexåriga utbildningsprogrammet i veterinärmedicin erbjuder både en mångsidig veterinärmedicinsk-biologisk grundutbildning (kandidatprogrammet i veterinärmedicin) och en examen som leder till yrket veterinär (utbildningsprogrammet i veterinärmedicin). Utbildningen öppnar vägen för många olika karriärer för dem som är intresserade av både djurs och människors hälsa.

Den största delen av studierna i kandidatprogrammet i veterinärmedicin är gemensamma för alla och programmet har inga studielinjer.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 + 180 studiepoäng, 3 + 3 år
Examensnivå Kandidat + licentiat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.