Historia | Kandidatprogram

I kandidatprogrammet i historia utbildar du dig till expert i historia

Studierna i historia ger dig förutsättningar för att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentliga. Du lär dig att ingenting är självklart utan att allting måste bedömas kritiskt. Den kompetens som du får är inte bunden till ett visst yrke, men förmågan att hantera ny information är viktig på den föränderliga arbetsmarknaden och ger dig förutsättningar för arbete inom flera olika områden.

Kandidatprogrammet i historia omfattar ett vetenskapsområde, dvs. historia, och alla som antas till kandidatprogrammet får studierätt för studier i historia. Inom kandidatprogrammet är det dessutom möjligt att genomföra andra, valfria studier enligt eget intresse eller inriktning.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till programmet

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.