Sök utbildningar

Magisterprogrammet i rättsvetenskap

Magisterprogrammet i rättsvetenskap
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
Språk
finska, finska och svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Studera till juris magister

Vid juridiska fakulteten avlägger studenterna juris magisterexamen utan att välja någon egentlig specialisering. Magisterexamen är en s.k. allmän examen som ger behörighet för juristyrken.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.