Matematiska vetenskaper | Kandidatprogram

Studera matematik, statistik, ekonometri eller databehandlingsteori!

Matematik är både en självständig vetenskap och ett universellt språk, på vilket bl.a. statistik, ekonometri och databehandlingsteori har skrivits – tre andra vetenskaper som hör till kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper. Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper indelas i fyra studieinriktningar: matematik, statistik, ekonometri, och databehandlingsteori.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 13.03.2024 08:00 Slutar: 27.03.2024 15:00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.