Kemi | Kandidatprogram

Det krävs kemi för att lösa de stora frågorna i världen

Om man vill ta fram nya material, forska i olika ämnens egenskaper, utveckla framställningsmetoder, separera och identifiera ämnen, eller använda reningsmetoder och kvalitetskontroll, då behöver man kemister. Kemiindustrin är en av Finlands viktigaste industrier. Kunskaper i kemi krävs i många olika sammanhang, t.ex. när det gäller att utveckla allt från läkemedel, solceller, miljöforskning och biomaterial, till material som används inom mikroelektronik.

När du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier vid magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, materialforskning, atmosfärvetenskaper eller teoretiska och beräkningsmetoder. Alternativt kan du söka t.ex. till ämneslärarutbildning vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, det internationella magisterprogrammet Advanced Spectroscopy in Chemistry eller andra magisterprogram.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.