Filosofi | Kandidatprogram

Filosofin studerar det mänskliga tänkandet och kunskapen om detta tänkande

Studenten övas i filosofisk analys och argumentation. Inom filosofin får man ta itu med alla de grundläggande frågorna. Vad kan vi veta och hur? Hur är verkligheten uppbyggd? Finns grunden för våra moraliska principer i världen eller är det vi som ser dem återspeglade där? Vad är ett gott samhälle? Kandidatstudierna i filosofi ger en stark grund av kunskap om filosofins kärnområden, vilket gör det lätt att senare fortsätta med vilka filosofiska specialfrågor som helst. Kandidatprogrammet erbjuder tre studieinriktningar: teoretisk filosofi och praktisk filosofi (på finska) samt filosofi, en studieinriktning med undervisning på svenska.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.