Stu­de­ra till rättsno­ta­rie

En juridisk utbildning ger omfattande möjligheter att arbeta med många olika slags nationella och internationella uppgifter samt färdigheter att främja rättvisan i samhället. Utbildningen ger även färdigheter för djupgående förståelse av samhälleliga ärenden och förmåga att lösa konflikter.

Vid juridiska fakulteten avlägger studenterna rättsnotarieexamen och juris magisterexamen utan att välja något egentligt huvudämne. Magisterexamen är en så kallad allmän examen som ger behörighet för juristyrken.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

OBS! Studentantagningen till den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors och den svenskspråkiga utbildningen i Vasa sker genom separata ansökningsobjekt. Under ansökningsomgången 2021 ska den sökande redan i ansökningsskedet välja vilken utbildning hen söker till, den i Helsingfors eller den i Vasa. Det är inte möjligt att söka till de båda utbildningarna under samma ansökningsomgång.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.