Uni på väg – en inblick i universitetsstudier

Är du osäker vad du vill studera? Låt oss hjälpa! Uni på väg ger dig en inblick i hur universitetsstudier kan se ut. Unis studenter och forskare håller en kort föreläsning om något de tycker att är intressant inom deras vetenskapsområde. Genom att titta på föreläsningarna bildar du en uppfattning vad du kan studera på Uni och om något intresserar just dig.

Uni på väg är en årligen återkommande studentrekryteringssatsning. Är du studiehandledare eller ämneslärare? Se sidan för  studiehandledare och ämneslärare där vi uppdaterar det nyaste om Uni på väg inför varje läsår. 

Biologi: Naturens under och hur den fungerar

Biologisk mångfald är ett uttryck som slängs fram nu som då i medier, men har du någonsin funderat på vad den egentligen går ut på? Är den så viktig som den påstås? Påverkar den din vardag överhuvudtaget? Allt detta och mycket mer får du svar på i denna Uni på väg-föreläsning! 

Biologi kan du studera i kandidatprogrammet i biologi. Läs mera om studiernas innehåll på programmets egna webbsidor.   

Engelsk filologi: Science Fiction – Harmlös underhållning eller morgondagens verklighet?

Hur kan en vetenskapsintresserad typ från 1800-talet länkas till Darth Vader? På vilket sätt kan spännande historier om rymdhjältar påverka Apples nästa produkt? I denna Uni på väg-föreläsning fördjupar vi oss i vad science fiction egentligen är, hur genren fungerar samt hur den kan påverka och kritisera världen vi lever i. 

Du kan studera engelska och övriga språk i kandidatprogrammet i språk. Du kan också läsa språk och litteratur i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. 

Läs mera om studiernas innehåll på programmens egna webbsidor.   

Fysik: Kvantmekanikens konstiga värld och hur man simulerar den

Ett av de största genombrotten inom vetenskapen de senaste åren har varit kvantdatorernas utveckling. Men vad kan de användas till? Varför är de så revolutionerande?  I denna Uni på väg-föreläsning får du höra teorin bakom kvantdatorer, skillnaderna mellan dem och klassiska datorer och olika tillämpningsområden där kvantdatorerna kan briljera. 

Du kan studera fysik i kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper. Läs mera om studiernas innehåll på programmets egna webbsidor.    

Geografi: Den tilltagande urbaniseringen och dess följder

I takt med att den globala populationen växer, stiger även antalet människor som flyttar in till städer - eller urbaniserar. Orsakerna till urbaniseringen varierar, men följderna av att människor flyttar in i städer är många.  

I den här Uni på väg-föreläsningen presenteras urbanisering som fenomen och vilka följder den kan ha, både för individen, samhället och klimatet. 

Du kan studera geografi i kandidatprogrammet i geografi. Läs mera om studiernas innehåll på programmets egna webbsidor.   

Journalistik och kommunikation: Kampen om vår uppmärksamhet

Varför vill Youtube att du tittar på kattvideor dagarna i ända? Vad vinner egentligen TikTok när du tittar på hundratals dansvideor? Vår uppmärksamhet har blivit en otroligt viktig handelsvara i den digitala ekonomin. Varenda klick ger företagen värdefull data som de kan utnyttja för att bättre fånga vår uppmärksamhet. I den här Uni på väg-föreläsningen funderar vi varför det blivit så här och om det finns några problem i kampen om vår uppmärksamhet. 

Du kan studera journalistik och kommunikation i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Läs mera om studiernas innehåll på programmets egna webbsidor.   

Kemi: Nanokatalys – lösningen på världens energiproblem

Solenergi, läkemedelsproduktion, bränsleproduktion och batterier. Inom alla dessa områden används katalysatorer. I denna Uni på väg-föreläsning får du en inblick i kemistudier och en introduktion till nanokatalysatorer och varför utvecklingen av dessa är viktig. 

Du kan studera kemi i kandidatprogrammet i kemi och i kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi. Läs mera om studiernas innehåll på programmens egna webbsidor.   

Socialt arbete: Mångsidigheten i socialt arbete

Vilket stöd kan jag få som studerande? Var kan jag arbeta som socialarbetare? Hur kan jag hjälpa någon med ångest? I den här Uni på väg-föreläsningen kommer vi att prata om vad socialt arbete egentligen är och går ut på. Vi kommer också gå igenom olika fall som man kan stöta på som socialarbetare.

Du kan studera socialt arbete i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Läs mera om studiernas innehåll på programmets webbsidor. 

Statskunskap: populism bland vanliga och ovanliga misstänkta

Populism är ett av vår tids mest använda men sämst förstådda politiska begrepp. I den här Uni på väg-föreläsningen öppnar vi upp begreppet och argumenterar varför populism borde förstås som en politisk kommunikationsstil. Du får också ta del av en demonstration om att populism används av flera finländska politiska aktörer och att populism de facto kan vara smittbart. 

Du kan studera statskunskap på svenska i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Läs mera om studiernas innehåll på programmets egna webbsidor.   

Veterinärmedicin: En klinisk allmänundersökning av en hund

Poängen med en klinisk allmänundersökning är att bedöma att organsystem som lungor, hjärta och nervsystem fungerar som de ska och att upptäcka underliggande sjukdomar hunden kan ha. Det är viktigt att granska munnen för slemhinnornas färg och fuktighet eftersom det berättar om till exempel blodcirkulationen och syrehalten i kroppen. Med stetoskopet kan de olika hjärtklaffarnas funktion bestämmas genom att lyssna efter blåsljud.  

I den här Uni på väg-föreläsningen får du ta del av när veterinären utför en klinisk allmänundersökning på en hund. 

Du kan studera veterinärmedicin i utbildningsprogrammet för veterinärmedicin. Läs mera om studiernas innehåll på programmets egna webbsidor. 

Uni på väg-föreläsningar 2020-2021

Du hittar ytterligare 12 Uni på väg-föreläsningar från 2020–2021. Nedan finns föreläsningarnas ämne och namn.