Magisterprogrammet i historia

Magisterprogrammet i historia ger expertkunskaper i historia

Studierna i historia ger dig förutsättningar att behandla stora mängder information och lyfta fram det väsentligaste. Studierna hjälper dig att utveckla din förmåga att dra slutsatser och granska världen och samhällsfenomen kreativt och när det behövs kritiskt. Examensarbetet i magisterexamen är en avhandling. Målet med avhandlingen är att du tillägnar dig de grundläggande färdigheter som behövs när du forskar. De viktigaste är självständig informationssökning, analys och kritisk bedömning av tillgängliga fakta och självständig produktion och tillämpning av information.

Magisterprogrammet i historia omfattar ett vetenskapsområde, dvs. historia, och alla som antas till programmet får studierätt för studier i historia. Inom magisterprogrammet kan du dessutom genomföra valfria studier enligt ditt eget intresse eller inriktning.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.