Ansökan öppen
Ansökan är öppen för studier som börjar hösten 2023. Sök före 30.3.2023 kl. 15.00. Instruktioner och ansökan på Studieinfo.fi.
kunskap, verklighet, sinne, mening, sanning, vetenskap, samhälle, handling, värde, rätt och fel

Magisterstudierna i filosofi syftar till att ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt fördjupa studentens förmåga till filosofisk analys och argumentation. Vidare ger magisterprogrammet färdigheter att göra en självständig filosofisk bedömning både muntligt och skriftligt. Det finns fyra studieinriktningar i magisterprogrammet: teoretisk filosofi, praktisk filosofi, filosofi (undervisning på svenska) och studielinje för ämneslärare.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 15.03.2023 08:00 Slutar: 30.03.2023 15:00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.