Magisterprogrammet i filosofi

kunskap, verklighet, sinne, mening, sanning, vetenskap, samhälle, handling, värde, rätt och fel

Magisterstudierna i filosofi syftar till att ge systematiska kunskaper om filosofi som ett självständigt vetenskapsområde och om dess specialområden samt fördjupa studentens förmåga till filosofisk analys och argumentation. Vidare ger magisterprogrammet färdigheter att göra en självständig filosofisk bedömning både muntligt och skriftligt. Det finns fyra studieinriktningar i magisterprogrammet: teoretisk filosofi, praktisk filosofi, filosofi (undervisning på svenska) och studielinje för ämneslärare.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 13.03.2024 08:00 Slutar: 27.03.2024 15:00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.