Har du tagit studenten i Sverige?
Har du tagit studenten i Sverige och du uppfyller kraven för grundläggande behörighet i Sverige kan du söka till Helsingfors universitet. Helsingfors universitet erbjuder program och kurser på svenska, finska och engelska. Eftersom universitetet är tvåspråkigt har du alltid rätt att skriva tentamen och lämna in uppgifter på svenska eller finska även om kursen i övrigt sker på ett annat språk.
Aktuellt läsåret 2022-2023

Läsåret 2022-2023 deltar Helsingfors universitet i ett samarbetsprojekt Träffa en svensk som studerar i Finland tillsammans med Språkambassadörerna och de högskolor i Finland som erbjuder svensk undervisning för att främja och göra universitetet och det svenskspråkiga utbudet mer känt i Sverige.  

Svenska ärenden koordinerar projektet för Helsingfors universitets del. Kontaktuppgifter: svenska-arenden@helsinki.fi

Visste du att du kan studera på svenska i Finland?

I Finland, som är ett tvåspråkigt land, kan du studera på svenska.

Marcus, Emma och Emilio tog sig från Sverige och Åland för att studera i Helsingfors. I videon nedan hör du dem berätta om sina upplevelser och hur det är att studera i Helsingfors. Mer information finns även på Studera i Finland. 

Varför Helsingfors universitet?

Helsingfors universitet är Finlands högst rankade universitet som erbjuder dig kvalitativ utbildning och en internationell upplevelse samtidigt som Finland som nordiskt land fortfarande känns nära och familjärt. 

Vid Uni har du möjlighet att skräddarsy din examen för att motsvara dina intresseområden och behoven på dagens arbetsmarknad. Du kan studera språk, åka utomlands på utbyte, göra arbetspraktik i Finland eller utomlands eller kombinera studier från andra universitet, varav flera erbjuder studier på svenska. 

Helsingfors är också landets största svenskspråkiga studiestad och här hittar du ett aktivt svenskspråkigt studieliv. Vid Uni finns ett tjugotal svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningar och fyra svenskspråkiga studerandenationer som erbjuder mångsidigt med program. 

Hur ser studierna och examen ut vid Helsingfors universitet?

Studierna byggs upp enligt kandidat- och magisterexamen, det vill säga lägre och högre högskoleexamen. En kandidatexamen består av 180 studiepoäng/högskolepoäng och en magisterexamen av 120 studiepoäng/högskolepoäng. En magisterexamen motsvaras i regel av en masterexamen i Sverige.

Att avlägga lägre högskoleexamen tar tre år, medan magisterexamen avläggs på två. I Finland är det vanligt att avlägga båda två och i de flesta utbildningar antas du direkt till både kandidat- och magisterstudier.

Förutom dina egna ämnesstudier avlägger du bland annat valfria studier som ofta bildar studiehelheter. Du kan avlägga kurser också i andra ämnen än ditt utbildningsprogram. Genom att bekanta dig med olika vetenskapsområden får du en bredare expertis vilket du har nytta av i arbetslivet. Du hittar kurser på svenska i allt från filosofi och rättsvetenskap, till hållbar utveckling och pedagogik.  Bekanta dig med vårt undervisningsutbud på svenska.

Eftersom Uni är tvåspråkigt med finska och svenska som de officiella undervisnings- och examensspråken har du alltid rätt att använda svenska i dina studieprestationer, det vill säga skriva tenter och essäer samt hålla föredrag på svenska, fastän undervisningsspråket är finska.

Du som kommer från Sverige (eller ett annat EU- eller EES-land) betalar inga terminsavgifter.

Det tog ca två veckor för att komma igång och bli hemmastadd i Helsingfors. Mina föreläsare brinner för sitt eget ämne, något som jag verkligen uppskattar. Finland har charmat mig så pass mycket att jag kan helt bra tänka mig att bo i Finland i fem eller tio år till.
Hur ansöker jag?

Du är behörig att ansöka till Helsingfors universitet om du avlagt examen som ger behörighet att söka till motsvarande högskoleutbildning i Sverige, till exempel gymnasiets slutbetyg.

Du kan söka till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan till högskolorna. Vissa program kräver att du skriver ett urvalsprov. Urvalsproven är skilda för varje utbildningsprogram. Den gemensamma ansökan ordnas årligen under mars månad, medan urvalsprov främst under maj och juni.

På sidan den gemensamma ansökan hittar du bland annat steg för steg anvisningar för hur du söker in i till våra kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan. 

Ansökan sker på våren via den elektroniska gemensamma ansökan på webbplatsen Studieinfo.fi. På Studieinfo finns också information om behörighetskriterier, ansökningsinstruktioner för varje utbildningsprogram och de exakta datumen för urvalsproven.

Läs vidare