Har du tagit studenten i Sverige?

Har du tagit studenten i Sverige och uppfyller kraven för grundläggande behörighet i Sverige kan du söka till Helsingfors universitet. Vi erbjuder utbildningsprogram och kurser på svenska, finska och engelska. Eftersom Helsingfors universitet är tvåspråkigt har du alltid rätt att skriva tentamen och lämna in uppgifter på svenska eller finska även om kursen i övrigt sker på ett annat språk.
Visste du att du kan studera på svenska i Finland?

Marcus, Emma och Emilio tog sig från Sverige och Åland för att studera i Helsingfors. I videon hör du dem berätta om sina upplevelser och hur det är att studera i Helsingfors.

Det tog ca två veckor för att komma igång och bli hemmastadd i Helsingfors. Mina föreläsare brinner för sitt eget ämne, något som jag verkligen uppskattar. Finland har charmat mig så pass mycket att jag kan helt bra tänka mig att bo i Finland i fem eller tio år till.
Hur ser studierna och examen ut vid Helsingfors universitet?

Studierna byggs upp enligt kandidat- och magisterexamen, det vill säga lägre och högre högskoleexamen.  Att avlägga lägre högskoleexamen tar tre år, medan magisterexamen avläggs på två. En magisterexamen motsvarar i regel en masterexamen i Sverige. 

Du som kommer från Sverige (eller ett annat EU- eller EES-land) betalar inga terminsavgifter. 

Studera på svenska

Om du vill studera på svenska kan du välja mellan helt svenskspråkiga utbildningsprogram och program där undervisningen går på både svenska och finska: 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc&kom, är det enda kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska. Det betyder att du ska använda svenska vid tentamina och andra studieprestationer. 

I övriga fall har Helsingfors universitet finska och svenska som de officiella undervisnings- och examensspråken. Det betyder att du alltid har rätt att använda svenska i dina studieprestationer, det vill säga skriva tentor och essäer samt hålla föredrag på svenska, även om undervisningsspråket är finska. Den här rätten gäller med undantag av vissa engelskspråkiga kurser. 

Tentböcker och kurslitteratur finns på finska, svenska och engelska, lite beroende på ämnets natur. Närmare information om undervisnings- och examensspråk för det utbildningsprogram du är intresserad av hittar du på utbildningsprogrammets webbsidor och Studieinfo. 

Studera på engelska

Vid Helsingfors universitet kan du studera på engelska på kandidat- och magisternivå. Bekanta dig med det engelska utbildningsutbudet och hur du söker (sidan på engelska). 

Hur ansöker jag?

Du är behörig att ansöka till Helsingfors universitet om du avlagt examen som ger behörighet att söka till motsvarande högskoleutbildning i Sverige, till exempel gymnasiets slutbetyg. 

Du kan söka till Helsingfors universitets finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan till högskolorna som ordnas årligen i mars. 

Du kan inte få poäng från en svensk gymnasieexamen och kan således inte ansöka i betygsantagningen. Antagningen baserar sig på skriftligt urvalsprov eller motsvarande. Urvalsproven är skilda för varje utbildningsprogram och ordnas främst under maj och juni.

Varför Helsingfors universitet?

Ett nordiskt toppuniversitet  

Helsingfors universitet är Finlands högst rankade universitet som erbjuder dig kvalitativ utbildning och en internationell upplevelse. Samtidigt är Finland som nordiskt land fortfarande nära och familjär och kontakten till övriga Norden är stark. 

Svenskspråkig gemenskap 

Vid Helsingfors universitet finns det svenskspråkiga i alla utbildningsprogram och på universitetets fyra campus, men antalet och andelen varierar från några procent till helt svenskspråkiga miljöer, som Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc&kom, en fristående helt svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. 

Vi har ett aktivt svenskspråkigt studieliv. Det finns ett tjugotal svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningar och fyra svenskspråkiga studerandenationer som erbjuder mångsidigt med program och förmåner. 

Njut av ett brett kursutbud  

Helsingfors universitet har ett brett studieutbud på svenska inom många olika vetenskapsområden. Det här gör att du enkelt kan bygga din examen med kurser från olika ämnen.  

  • I Studietjänsten (den viktigaste kanalen för studenter vid Helsingfors universitet) kan du söka och bekanta dig med det svenskspråkiga kursutbudet. 

Helsingfors som studiestad  

Helsingfors är landets största svenskspråkiga studiestad och här finns också mycket annat att göra vid sidan om studielivet. Staden erbjuder en mångfald av aktiviteter, evenemang, natur och kultur på svenska. Oberoende av ditt intresse kommer du hitta ett svenskt rum för dig! Många aktiviteter och evenemang i Helsingfors erbjuds till studerandepris eller är gratis.  

Studerande från Sverige berättar

Svenska studerande berättar om varför de valde att studera i Finland och vid Helsingfors universitet. 

Emil Welvestam
  • Hemort: Gnesta
  • Utbildningsprogram: kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, studieinriktning statskunskap 
  • Inledde studierna i Finland: 2020

Vad fick dig att söka till Helsingfors universitet? Vad har varit det bästa med studierna?   

När jag sökte in till olika högskolor så visste jag att jag behövde studera på svenska. När jag tittade igenom olika alternativ så märkte jag att det är möjligt att studera statskunskap helt på svenska vid Helsingfors universitet, vilket kändes som en perfekt match för mig. Studierna såhär långt har varit super, och gemenskapen har varit fantastisk.  

Vad visste du om Finland innan du flyttade hit? Vad har du lärt dig sedan dess?  

Innan jag flyttade hit så visste jag nog väldigt lite om Finland. Efter att jag flyttat hit så har jag märkt att det finns genomslående likheter och skillnader mellan Sverige och Finland, men att länderna på många sätt står nära varann. Jag visste inte heller hur bra ställning det svenska språket har i Finland, att det är ett officiellt språk, att jag kan få både bankinformation och information från staten på svenska, inkluderande mina studier.  

Vad har du för hälsning till de som funderar på att studera i Helsingfors?  

Gör det! Det är superintressant, man får möjligheten att studera utomlands men ändå på svenska, vilket är väldigt spännande och unikt. Det är inte på många ställen i världen man kan göra det.  

Hur tycker du det svenska syns och fungerar vid universitetet och i staden?    

Jag tycker det fungerar väldigt bra! Mitt utbildningsprogram är helt på svenska, så där fungerar det bra. Men det finns även ett brett kursutbud på svenska vid andra fakulteter så där kan man kombinera och mixa rätt bra. Jag har inte känt att jag begränsats vid universitetet eller i Helsingfors utan finskakunskaper. 

Ida Danielsbacka
  • Hemort: Örnsköldsvik
  • Utbildningsprogram: kandidatprogrammet i pedagogik, studieinriktning klasslärare 
  • Inledde studierna i Finland: 2021

Vad fick dig att söka till Helsingfors universitet? Vad har varit det bästa med studierna? 

Jag fick höra om Helsingfors universitet via vänner som studerade nordiska språk och var jättenöjda med sitt val, och jag ville studera efter att ha jobbat en längre tid. Dessutom hade jag från tidigare släkt och vänner i staden, som även påverkade valet. Det bästa med mina studier har varit att de ofta är praktiska och konkreta med en bra blandning av teori, så att kopplingen mellan teori och praktik blir tydlig.

Vad visste du om Finland innan du flyttade hit? Vad har du lärt dig sedan dess?

Jag trodde jag hade en ganska bra uppfattning, men nu känns det som jag lärt mig mycket mera, speciellt gällande det svenska i Finland och hur starkt det är i Helsingfors. Jag har under min tid här fått en betydligt bättre inblick hur det är att vara svenskspråkig i Finland.

Vad har du för hälsning till de som funderar på att studera i Helsingfors?

Ta chansen! Det är så nära hem till Sverige, och man får mycket service på sitt eget modersmål vilket hjälpt mig mycket. Samtidigt lär man sig mycket nytt och Helsingfors är väldigt internationellt så man kan få många nya kontakter i staden.

Hur tycker du det svenska syns och fungerar vid universitetet och i staden?

Jättebra! Överlag när man går omkring i Helsingfors så finns det information på svenska och finska. I butiker går engelska i vissa fall bättre men det är flera gånger som personalen bytt till svenska när de hört att det är mitt modersmål. På universitetet fungerar det också för det mesta väldigt bra, och man kan vända sig till universitetsservicen och Svenska ärenden om man behöver hjälp eller stöd.

Svensk i Finland

Läsåret 2023-2024 deltar Helsingfors universitet i ett samarbetsprojekt Svensk i Finland tillsammans med Språkambassadörerna och de högskolor i Finland som erbjuder svensk undervisning. Målet är att främja och göra universitetet och det svenskspråkiga utbudet mer känt i Sverige.  

Svenska ärenden koordinerar projektet för Helsingfors universitets del. Kontaktuppgifter: svenska-arenden@helsinki.fi