Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer

Vill du bli expert på nordiska språk eller nordisk litteratur?

Vill du bli expert på nordiska språk eller nordisk litteratur? Funderar du på hur språk och litteratur hänger ihop med upplevelser, kunskap och förståelse?

Vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer kan du fördjupa dina kunskaper om Norden som kulturell och språklig gemenskap samtidigt som du utvecklar en gedigen sakkunskap om litteraturvetenskap eller språkvetenskap.

Du får insikt i aktuella forskningsområden, metoder och analysverktyg, och eftersom vårt utbildningsprogram är det enda i Finland med modersmålstalande nordiska lektorer i såväl norska, danska, som isländska, är studiemiljön i programmet genuint nordisk. Små undervisningsgrupper gör att du även får gott om individuell handledning och mycket praktisk övning i att diskutera och argumentera både i tal och i skrift. I magisterprogrammet väljer du mellan att specialisera dig inom nordiska språk eller nordisk litteratur.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.