Miljövetenskaper | Kandidatprogram

Miljövetenskap studerar naturen och miljöer som människan har påverkat

I kandidatprogrammet i miljövetenskaper lär du dig om olika ämnens och energins kretslopp i land- och vattenekosystem och i luften och du kommer också att bekanta dig med miljöpolitik och -ekonomi. Du får en uppfattning om organismernas och människans funktion i miljön och ekosystemen och hur naturresurserna kan utnyttjas på ett hållbart sätt.  Du kan definiera vad miljöförändring är och hur samhället försöker förebygga och förmildra skadliga miljöförändringar eller anpassa sig till dem. De som studerar i kandidatprogrammet i miljövetenskaper kan också söka till ämneslärarutbildningen och bli ämneslärare i biologi.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.