Tvåspråkig examen - ett trumfkort på arbetsmarknaden

Vid Helsingfors universitet kan du utbilda dig till en tvåspråkig expert inom tio utbildningsprogram. De erbjuder den unika möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, Tvex. För en Tvex avlägger du kurser på både finska och svenska och får förutsättningar att arbeta på båda språken. I slutet av dina tvåspråkiga studier bevisar du högre språkkunskaper än vad du gör med en vanlig examen.
Vad är en tvåspråkig examen, Tvex?
  • För en tvåspråkig examen, Tvex, avlägger du en tredjedel av studierna på svenska, en tredjedel på finska och en tredjedel på valbart språk.
  • Målet är att dina språkkunskaper i slutet av studierna ligger på nivå C1 (avancerad språkanvändare) enligt den europeiska referensramen för språk (CEFR). Med en vanlig kandidatexamen kan du endast bevisa kunskaper på B2-nivå (självständig språkanvändare). 
  • Du får språkstöd under studiernas gång.
  • I slutet av dina tvåspråkiga studier gör du ett språkprov och får ett intyg på dina språkkunskaper. 

Vilka språkkunskaper behöver du för att avlägga en Tvex?

Det finns inga särskilda språkkrav för dig som vill inleda tvåspråkiga studier, utan grundskolans och andra stadiets studier (eller motsvarande) i det andra inhemska räcker.  

Språkkunskaperna utvecklas snabbt under studiernas gång och utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd av en språkstödslärare. 

En unik möjlighet

Genom att avlägga en Tvex får du förutsättningar att jobba på finska och svenska inom ditt eget område. Tvex passar såväl finsk- och svenskspråkiga studenter oberoende av språknivån i början av studierna. 

Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina. 

I videon berättar Sebastian och Solja om sina tvåspråkiga studier.  

Du behöver inte ha utmärkta språkfärdigheter för att komma igång. Självförtroendet ökar snabbt under resans gång. Jag anser att en tvåspråkig examen visar att jag är beredd att anstränga mig för att nå mina mål. Vilken arbetsgivare uppskattar inte det?
Vilka utbildningsprogram erbjuder Tvex?

En tvåspråkig kandidatexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

En Tvex är en valfri del av studierna.  För att avlägga en Tvex börjar du med att söka in till ett av dessa utbildningsprogram. Efter att du blivit antagen kan du välja att avlägga examen på två språk.

Varför avlägga en Tvex?

Du får flerspråkig kompetens  

Arbetsmarknaden efterlyser flerspråkig kompetens och med en tvåspråkig examen utmärker du dig bland mängden. En avlagd Tvex visar, förutom att du kan jobba på bägge inhemska språk, att du är ambitiös och målinriktad. 

Du skapar ett mångsidigt kontaktnät redan under studietiden 

Att studera på två språk innebär att du kommer i kontakt med studenter från ditt eget område som du kanske inte annars skulle lära känna.  Många Tvex-studenter engagerar sig i både svenska och finska ämnesföreningar. Det är ett ypperligt sätt att både öva sig på att tala det andra inhemska språket samt skapa ett brett kontaktnät. 

Som tvexare har du också goda möjligheter att knyta kontakter till arbetslivet genom Unis nätverk av arbetsgivare.  Nätverket hjälper dig att hitta praktikplatser. 

Norden blir ditt arbetsfält 

Att behärska svenska och finska som arbetsspråk är meriter som öppnar möjligheter för arbete i alla nordiska länder. Ifall du behärskar svenska är det dessutom lättare för dig att lära dig andra nordiska språk! 

Du får ett bevis på dina språkkunskaper 

Efter avlagd examen får du ett intyg på dina språkkunskaper på nivå C1.

Stödtjänster för Tvex-studenter

Universitetet har flera stödfunktioner som hjälper tvexare att avlägga sin tvåspråkiga examen.

  • Utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd av en språkstödslärare.
  • Det finns också särskilda Tvex-tutorer som kan hjälpa dig med dina tvåspråkiga studier. Tvex-tutorerna är själva tvexare. 
  • Det finns också lärare som handleder och hjälper till där det behövs och som ser till att Tvex-resan blir så smidig som möjligt. 
  • Olika ämnesföreningar ordnar dessutom regelbundet tillställningar där det är möjligt att umgås över språkgränserna under avslappnade förhållanden. 
Tvex-alumner berättar

Det finns många fördelar med att studera på två språk. Bekanta dig med våra Tvex-alumners erfarenheter. 

Tvåspråkighet i arbetslivet

I videon berättar arbetslivets toppnamn om varför det är bra att vara tvåspråkig i arbetslivet.

LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter | Kaksikieliset asiantuntijat

Från och med december 2023 används LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter | Kaksikieliset asiantuntijat som plattform för Tvex-nätverket för att marknadsföra praktik- och arbetsmöjligheter. LinkedIn-gruppens syfte är att föra samman tvåspråkiga studenter och experter i arbetslivet. I gruppen kan man aktivt diskutera och dela med sig av erfarenheter om det tvåspråkiga arbetslivet. Vi uppmuntrar också alla arbetsgivare att meddela om praktik- och arbetsmöjligheter som lämpar sig för studenter med kunskaper i finska och svenska i gruppen. Gå med i gruppen på LinkedIn

Har du frågor kan du vara i kontakt med Svenska ärenden (svenska-arenden@helsinki.fi).  

 

Bekanta dig med våra tjänster åt arbetsgivare