Studera på svenska
Välkommen att ta del av det svenska vid Helsingfors universitet - Uni! Här hittar du information om svenskspråkiga studier och om allt som hör studielivet till. Läs mer om vad Uni och Helsingfors, Finlands största svenskspråkiga studiestad, kan erbjuda dig!
Studera vid ett tvåspråkigt toppuniversitet

Uni är Finlands högst rankade universitet som erbjuder dig högklassig utbildning inom flera vetenskapsgrenar också på svenska.

Att Uni är tvåspråkigt innebär att du i studierna kan använda svenska i tentamina och skriftliga arbeten, samt på svenska få service och information. Uni erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har en speciell plats. 

Läs mer om hur tvåspråkigheten syns i vår vardag