Studera på svenska
Välkommen att ta del av det svenska vid Helsingfors universitet - Uni! Här hittar du information om svenskspråkiga studier och om allt som hör studielivet till. Läs mer om vad Uni och Helsingfors, Finlands största svenskspråkiga studiestad, kan erbjuda dig!
Aktuella händelser läsåret 2022-2023
  • Högskoledagen ordnas 27.10.2022 i Helsingfors och program ordnas på Unis fyra campus. Program och tidtabell
  • Helsingfors universitet deltar i ett samarbetsprojekt Träffa en svensk som studerar i Finland tillsammans med Språkambassadörerna och de högskolor i Finland som erbjuder svensk undervisning. 
  • Uni på väg-turnéen ordnas våren 2023 till Österbotten. 
  • Pilotprojektet mentorsprogrammet Näktergalen pågår vid Helsingfors universitet läsåret 2022-2023. Näktergalen förenar Helsingfors universitets studenter med barn i åldern 8–12 som är bosatta i Helsingfors med syfte att på lång sikt öka barnens intresse för högre utbildning. 
Svenskspråkig gemenskap

Helsingfors är Finlands största svenskspråkiga studiestad och bara vid Uni studerar du tillsammans med ca 2 600 svenskspråkiga studenter. Uni har ett levande studieliv på svenska med ett tjugotal svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningar samt fyra nationer - en gemenskap som redan fötts på 1600-talet. 

Sök för utbildningen, stanna för gemenskapen!

Vid Uni finns det kring 20 svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningar. Ämnesföreningar samlar studerande som studerar samma ämne, medan intresseföreningarna förenar studerande med samma intresse såsom körsång eller teater.

Vid sidan om de svenskspråkiga ämnes- och intresseföreningarna finns dessutom över 200 finskspråkiga föreningar.

Bekanta dig med studerandeorganisationer vid Uni!

Nationerna samlar studerande som studerar olika ämnen, men som kommer från samma hemtrakt. 

Helsingfors universitet grundades 1640 och de första nationerna grundades samtidigt​. Det finns med andra ord långa traditioner på svenska!

Det finns fyra svenskspråkiga nationer vid Uni:  Nylands nationVasa nationÅbo Nation och Östra Finlands Nation

Nationerna erbjuder mångsidigt program, allt från roliga fester till sport och kultur. Dessutom kan nationsmedlemmarna ansöka om förmånliga studerandebostäder och studiestipendier. Mer information om nationerna hittar du på deras webbsidor.

Studentkåren vid Helsingfors universitet, HUS, är trespråkig och erbjuder ett brett urval av olika typer av verksamhet. HUS verkar till förmån för Unis studerande. Läs mer om Studentkårens verksamhet och evenemang!

Uni erbjuder sina studenter mångsidiga studentförmåner och stödtjänster som underlättar studievardagen. 

 

BEKANTA DIG MED VÅRA SVENSKSPRÅKIGA STUDIEMÖJLIGHETER
Studera vid ett tvåspråkigt toppuniversitet

Uni är Finlands högst rankade universitet som erbjuder dig högklassig utbildning inom flera vetenskapsgrenar också på svenska.

Att Uni är tvåspråkigt innebär att du i studierna kan använda svenska i tentamina och skriftliga arbeten, samt på svenska få service och information. Uni erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har en speciell plats. 

Läs mer om hur tvåspråkigheten syns i vår vardag