Geografi | Kandidatprogram

Geografi är ett mångsidigt ämne

Geografin studerar natursystem samt samhällsstrukturer och deras förändringar. Dessutom forskar man växelverkan mellan människa och miljö. Alla dessa forskningsmål är sammankopplade genom position och dess effekt på olika processer. Geografiexamina är uppdelade i två delar: en kandidatexamen (3 år) och en magisterexamen (2 år). Inom kandidatprogrammet får all samma grundutbildning i geografi. Den ger färdighet att fortsätta med flera av magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Geografi är både ett teoretiskt och praktiskt ämne, där studier i grupp, seminarier och fältarbete är väsentliga delar av studierna. Flerdimensionell geografi kombinerar naturvetenskapliga och samhälleliga ämnen till helheter och producerar den senaste forskningsinformationen om städernas utveckling samt klimatförändringens påverkan. Till och med är utbildningsprogrammen i geografi vid Helsingfors universitet är det enda i Finland som utbildar både finsk- och svenskspråkiga geografilärare.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Högre utbildning och studentliv
Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.