Samhällsvetenskaper | Magisterprogram

Människan och samhället

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan på fördjupad nivå. Studierna stöder din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande och förbereder dig för expertroller inom olika samhällsvetenskapliga uppgifter.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har fem studieinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, statskunskap med förvaltning. Undervisningsspråket i magisterprogrammet är i huvudsak svenska men en del av undervisningen sker på engelska. Du har även möjligheten att delta i undervisning på finska.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.