Finskugriska och nordiska språk och litteraturer | Kandidatprogram

Är du intresserad av språk och litteratur?

Funderar du på en karriär som lärare, journalist, författare, översättare eller informatör, eller vill du kanske jobba i förlags-, biblioteks- eller kulturbranschen? Eller är flerspråkighet och minoritetsspråk något som intresserar dig?

I kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer kan du utifrån dina egna intressen välja att specialisera dig på antingen språk eller litteratur, eller studera båda två.

I vårt program kan du välja mellan studieinriktningarna: nordiska språk, nordisk litteratur, finska språket, finska språket och kulturen, finskugriska språk och kulturer och inhemsk litteratur. De svenskspråkiga studieinriktningarna är nordiska språk och nordisk litteratur, de övriga undervisas på finska.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.