Lantbruksvetenskaper | Kandidatprogram

Kan du bedöma produktionens hållbarhet och miljöeffekter?

Vill du förstå hur bioteknik och automation kan utnyttjas i mat- och energiproduktion? Hitta en egen specialitet i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper och bli expert på något av programmets viktiga områden! Lantbruksvetenskap tillämpar biologi, kemi, fysik och ekonomi inom mat- och energiproduktion som kommer att vara en av våra största utmaningar både nationellt och globalt. I framtiden kommer den ekologiskt och ekonomiskt hållbara matproduktionen, bioekonomin och användningen av biomassa från åker- och trädgårdsodling att basera sig på forskning.

Det finns fem alternativa specialiseringsmoduler i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper: växtproduktionsvetenskaper, husdjursvetenskap, lantbruksekonomi, agroteknologi samt mark- och miljövetenskap.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.