Fysikaliska vetenskaper | Kandidatprogram

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper är porten till en karriär inom naturvetenskapliga området

De fysikaliska vetenskaperna studerar allt från de minsta elementarpartiklarna till världsalltet. Det finns fem finskspråkiga studieinriktningar i kandidatprogrammet: fysik, bred kandidatexamen i fysik, teoretisk fysik, astronomi, meteorologi och en svenskspråkiga studieinriktningen i fysik. Studierna kan leda till en karriär som fysiker, meteorolog, geofysiker, eller astronom.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om att studera vid Helsingfors universitet direkt från vår studerande? Beställ en allmän presentation av Helsingfors universitet.