Vad kan jag studera på svenska?
Uni är ett tvåspråkigt toppuniversitet med finska och svenska som undervisnings- och examensspråk. Du kan studera helt eller delvis på svenska inom flera utbildningsprogram. Här får du en inblick i vilka studier Uni har att erbjuda på svenska. Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av språkligheten hittar du på utbildningsprogrammens sidor.
Undervisning på svenska

Kandidatnivå

Undervisning i stort sett helt på svenska på kandidatnivå ges i: 

Magisternivå

Undervisning på svenska på magisternivå ges i:

En del av undervisningen kan gå på engelska och på finska.

Undervisningsutbud på svenska

Som studerande vid Helsingfors universitet har du också rätt att gå kurser utanför ditt eget vetenskapsområde. Uni ordnar varje år hundratals kurser på svenska i majoriteten av våra kandidatprogram och övriga utbildningsprogram som man kan välja! Bekanta dig med vårt svenska kursutbud

Undervisning på svenska och finska

Utbildningsprogrammet i medicin har en svenskspråkig studielinje men undervisningen ges endast delvis på svenska.

Dessutom kan du avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) inom åtta utbildningsprogram så att minst 1/3 av undervisningen ges på svenska: biologi, fysik, kemi, lantbruksvetenskaper, miljö- och livsmedelsekonomi, miljövetenskaper, molekylära biovetenskaper och juridik (rättsnotarie).

Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

 

Undervisning i regel på finska, uppgifter på svenska

Enstaka studieperioder kan erbjudas på svenska också inom de övriga programmen, även om undervisningsspråket främst är finska.

En närmare beskrivning av utbildningsprogrammens undervisningsspråk hittar du på programmens sidor.

Att Uni är tvåspråkigt betyder att du har du rätt att skriva tenter och lämna in skriftliga arbeten och andra prestationer på svenska, också då undervisningsspråket är finska.

Du ska heller inte vara rädd för att ta kurser på finska. Uni erbjuder dig goda möjligheter att lära dig finska i samband med studierna. Att kunna både svenska och finska är ett trumfkort på arbetsmarknaden!