Vad kan jag studera på svenska?

Uni är ett tvåspråkigt toppuniversitet med finska och svenska som undervisnings- och examensspråk. Du kan studera helt eller delvis på svenska inom flera utbildningsprogram. Här får du en inblick i vilka studier Uni har att erbjuda på svenska. Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av språkligheten hittar du på utbildningsprogrammens sidor.
Undervisning på svenska

Följande kandidatprogram har skilda svenskspråkiga ansökningsmål där du kan studera helt på svenska: 

Läs mer om undervisningsspråket på programmens egna webbsidor. 

Undervisning på svenska och finska

I följande kandidat- och utbildningsprogram kan du studera delvis på svenska, så att minst ungefär 1/3 av undervisningen ges på svenska:

Kandidatprogrammet i biologi, utbildningsprogrammet i medicin och utbildningsprogrammet för rättsnotarie både i Helsingfors och Vasa har svenskspråkiga ansökningsmål. Det betyder att du söker in på svenska och studerar med en grupp svenskspråkiga studenter. 

Du kan skriva tenter och uppsatser på svenska även om du deltar i den finskspråkiga undervisningen.

Läs mer om undervisningsspråket på programmens egna webbsidor. 

Undervisning i regel på finska, uppgifter på svenska

Enstaka studieperioder kan erbjudas på svenska också inom de övriga utbildningsprogrammen, även om undervisningsspråket främst är finska. 

Studenternas språkliga rättigheter

Att Uni är tvåspråkigt betyder att du har du rätt att skriva tenter och lämna in skriftliga arbeten och andra prestationer på svenska, också då undervisningsspråket är finska. Det här gäller med undantag av vissa engelskspråkiga kurser och Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom), som har svenska som undervisnings- och examensspråk.

Du ska heller inte vara rädd för att ta kurser på finska. Uni erbjuder dig goda möjligheter att lära dig finska i samband med studierna. Att kunna både svenska och finska är ett trumfkort på arbetsmarknaden!

Undervisning på svenska på magisternivå

Följande magisterprogram har undervisning på svenska:

Mängden svenskspråkig undervisning varierar och en del av undervisningen kan gå på engelska och finska. I magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ges undervisning också i de övriga nordiska språken.

Läs en närmare beskrivning av undervisningsspråket på programmens egna webbsidor och Studieinfo. 

Kursutbud på svenska

Som student vid Uni har du också rätt att gå kurser utanför ditt eget vetenskapsområde. Uni ordnar varje år hundratals kurser på svenska i majoriteten av våra kandidatprogram och övriga utbildningsprogram som man kan välja! 

Genom att bekanta dig med olika vetenskapsområden breddar du samtidigt din tvärvetenskapliga expertis som du har nytta av i arbetslivet.

Våra studerande berättar