Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning

Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning (DPDR) har som mål att utbilda experter med breda insikter i läkemedel och toxikologi. DPDR är ett mångvetenskapligt doktorandprogram och forskningen inom programmet täcker läkemedels livscykel och toxikologi.
Letade du efter det här?