Avdelningen för psykologi och logopedi

Avdelningen för psykologi och logopedi är uppdelad i två läroämnen, psykologi och logopedi.

Starka forskningsområden inom ämnet psykologi vid Helsingfors universitet är utvecklingspsykologi, hälsopsykologi och kognitiv hjärnforskning. Forskningsämnena omfattar också perceptionspsykologi, kognitiv psykologi, värderingars psykologi och klinisk neuropsykologi. 

Forskningen i logopedi fokuserar på talets, språkets, röstens och kommunikationens utveckling samt störningar i och rehabilitering av dessa. 

Magistrar som utexaminerats från båda läroämnena kan ansöka om rätt att utöva psykolog- eller talterapeutyrket som legitimerad yrkesperson från Tillstånds- och tillsynsmyndigheten för social- och hälsovård (Valvira).